Kort samengevat is het doel van de workshop om ‘goed oud worden’ te vertalen in wat men zelf concreet zou kunnen doen om nu en in de toekomst fijn te kunnen wonen en leven.

Lees hier meer over de motivatie achter deze workshop

De workshop is in september 2014 met een beperkt aantal deelnemers van start gegaan in de Groningse wijk Corpus den Hoorn. Ze richtte zich daarbij op geïnteresseerden uit Groningen Zuid die de huidige woning zien als de plek waar men oud wil worden of op zoek zijn naar een plek die goede mogelijkheden biedt om tot op hoge leeftijd te kunnen blijven wonen en tevens passend is bij het leefpatroon dat men vandaag de dag nastreeft.

Door wie

De workshop is een initiatief van Robert Visser, bewegingstechnoloog woonachtig in de Groningse wijk Corpus den Hoorn. Robert is dankbaar voor de hulp die hij gekregen heeft om dit te kunnen organiseren: Novo heeft op verzoek een ruimte kosteloos ter beschikking gesteld en vanuit het Nieuw Lokaal Akkoord is toegezegd dat de voor de workshop benodigde materialen worden vergoed. Ook alle mensen die informatie of advies verstrekt hebben wil Robert graag bedanken voor hun input. In het bijzonder Luiza Figueira, David van den Bor, Gert Los, Sita Dokter, Helena Imminga-Berends, Bart Boersma, Joop Belderok en Mark Hoogenboom zijn uitermate behulpzaam geweest bij de voorbereidingen.

Lees hier meer over de mensen die dit organiseren

Inhoud van de workshop

In de workshop gaan deelnemers zelf bepalen wat verstaan wordt onder ‘goed oud worden’. In het eerste dagdeel gaan we de notie ‘goed’ wat concreter maken. Daarbij proberen we dan vooral uit te vinden op welke manier eigenschappen van de eigen leefomgeving en het eigen leefpatroon hier op van invloed kunnen zijn.

In het tweede dagdeel wordt gekeken naar verschillende mogelijkheden binnen de leefomgeving. De aanpasbaarheid van woningen, het lokale woningaanbod, alternatieve woonvormen en modern nabuurschap.

In het derde dagdeel gaan we op zoek naar waarden en activiteiten die in uw leven dusdanig van belang blijken te zijn dat u deze ook in de toekomst als het ware in wilt bouwen in uw dagelijkse leven.

In het vierde dagdeel wordt wat in de vorige drie dagdelen besproken is nog eens gespiegeld aan de huidige woning en buurt. Waar liggen kansen en wat willen de deelnemers in het kader van ‘goed oud worden’ proberen te voorkomen? Kan men tevreden alles op zijn beloop laten of ziet men punten die men zou kunnen en willen verbeteren?

Het vijfde en laatste dagdeel gebruiken we om uitgekozen ideeën individueel of samen met anderen verder uit te werken tot een plan waarin duidelijk wordt wat er allemaal nodig is om deze ten uitvoer te brengen.

Lees hier wat de eerste groep deelnemers er van vond