Verhuizen of aanpassen

Met het oog op de hervormingen in de zorg kunnen we in de workshop proberen een inschatting te maken van wat deze stelselwijzigingen voor u zullen betekenen. Door hierover met anderen van gedachten te wisselen en informatie te verzamelen komt u mogelijk dichter bij een weloverwogen besluit om te blijven wonen in de huidige woning of om op zoek te gaan naar iets anders. Bekend is dat ouderen steeds meer opzien tegen een verhuizing naar mate de beslissing langer wordt uitgesteld. Dat op zich is geen reden om te gaan verhuizen, maar wel een reden om er al eens over na te denken terwijl u nog betrekkelijk eenvoudig een volgende stap kunt zetten in uw zelfstandige wooncarrière. In Nederland is het zo dat de meeste mensen er toch de voorkeur aan geven om in de huidige woning te blijven, ook al wordt een betaalbaar en in sommige opzichten misschien zelfs wel beter passend alternatief geboden. Weet u van uzelf dat u ook tot deze laatstgenoemde groep behoort, dan gaan we in de bestaande situatie met u op zoek naar mogelijke verbeteringen.

Verbeteringen in de leefomgeving

Wat de workshop uiteindelijk oplevert bepaalt u dus in grote mate zelf. De workshop heeft geen politieke agenda en is er niet op uit om producten te verkopen. De opzet is alleen in die zin richtinggevend dat getracht wordt om bij de bespreking van het onderwerp niet te blijven rondcirkelen in discussies die uiteindelijk voor de deelnemers geen enkel praktisch resultaat opleveren. Goudoud sluit daarmee dus aan bij het credo:

‘zorgen moet je niet maken, zorgen moet je doen!’

Wat houdt dat dan in? Dat kunnen zowel kleine individuele of grote gemeenschappelijke verbeteringen zijn. Als u bijvoorbeeld graag comfortabel woont kan het zijn dat u er tijdens de workshop achter komt dat u een stuk gemakkelijker uit het bankstel kunt opstaan wanneer u hem met een paar meubelpootjes net iets hoger maakt. Geeft u in de workshop aan het lastig te vinden om boodschappen te vervoeren maar wel graag zelf te willen blijven inkopen en koken? Dan zouden we kunnen onderzoeken of deze behoefte met een groter aantal mensen in de wijk gedeeld wordt om daarna eens met de lokale middenstand te gaan praten over de haalbaarheid van een boodschappenbus of bezorgdienst.

Lees wat deelnemers zeggen over de Workshop