De reacties van de deelnemers op de eerste workshop waren lovend, hieronder enkele citaten:

Tineke:  ‘Je krijgt een veel breder toekomstperspectief. Het ging niet alleen over stenen. Wat vind je belangrijk in je leven? Het was erg veelzijdig en ik vond het heel vertrouwd overkomen.’

Ria: ‘Zowel de werkvorm als de presentatie en verzorging waren heel prettig. Je kunt ook merken dat Robert en Luiza het echt vanuit hun hart doen. De indeling van de ochtenden, de thema’s en de uitwerking ervan maakten veel los, gaven handvaten voor verder denken en uitwisseling. Ik heb de ochtenden ervaren als een ontdekkingstocht met veel informatie voor het nadenken over wonen, zorg, welzijn en veiligheid.’

Wiert:  ‘Er was veel ruimte voor inbreng van ons en de wijze van presenteren werkte als een prikkeling op de deelnemers. Alhoewel het programma van de workshop tevoren in hoofdlijnen is vastgesteld, heb ik dat niet ervaren als een beperking op onze creativiteit.’

Jenny: ‘Het was geweldig, elke keer was er weer iets nieuws, met hele grote dingen. Hoe alles uit de verf kwam,  daar stond ik werkelijk versteld van, zo goed. We hebben overal over gesproken, lief en leed.’

Peter: ‘De belangstelling van gemeente en andere instanties voor de cursus is van grote waarde om vervolgstappen te zetten. Hoe kunnen we de verkregen inzichten nu benutten om tot concrete vervolgprojecten te komen zodat er nieuwe kansen worden gemaakt? Het zou mooi zijn als we verder kunnen na deze cursus.’

Naast de individuele reacties die wij kregen leek het ons een goed idee om ook een onafhankelijke derde te laten vragen naar de meningen van de mensen die aan de eerste workshop in Groningen Zuid hebben deelgenomen. Bettina van Hoven, die zelf ook in Corpus den Hoorn woont, is op ons verzoek op de laatste dag van de workshop langsgekomen en heeft de eindevaluatie gedaan. Gert Los van GroningenPlus was aangeschoven bij de afsluitende lunch en heeft een van de deelnemers geïnterviewd.

Lees over de workshop zelf